Behandelingen en Testen

AIMS - Alberta infant motor scale

Alberta Infant Motor Scale is een test om de motorische ontwikkeling van kinderen tot 19 maanden in beeld te brengen. Bij deze test wordt geobserveerd hoe uw kindje beweegt en wat hij/ zij al laat zien. De totaalscore wordt afgezet in een curve en vergeleken met de leeftijd van het kind waarna een percentielscore wordt gevonden. Als uw kindje meer dan 2 weken te vroeg geboren is, wordt er bij deze test een correctie op de leeftijd gegeven. Deze test mag meerdere malen afgenomen worden, waardoor u als ouder de motorische ontwikkeling van uw kind goed kan volgen.