Tarieven

  Start/Tarieven

Tarieven en Vergoedingen

Tegenwoordig hebben wij voor de eerste behandelingen geen verwijzing meer nodig. Alle zorgverzekeraars uit Nederland vergoeden de kosten van Kinderfysiotherapie of een deel daarvan mits de therapeuten geregistreerd staan. Alle therapeuten binnen Kakelbont Kinderpraktijk zijn geregistreerd.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders!

 

Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed: bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar en bij chronische aandoeningen alle behandelingen. Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. De praktijkondersteuner van Kakelbont Kinderpraktijk kan u hierover meer vertellen of u kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO

 

Mocht u door wat voor reden dan ook NIET verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar dan zijn wij genoodzaakt onderstaande tarieven in rekening te brengen. Deze tarieven gelden ook als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract.

 

Tarieven

Eerste onderzoek, bij verwijzing en directe toegang          € 41.60
Behandeling kinderfysiotherapie in de praktijk          € 56.06
Behandeling kinderfysiotherapie aan huis € 75.25
Overleg / instructie aan ouders € 60.19
Kinderfysiotherapeutisch rapport   € 60.19

Behandeling volwassen fysiotherapie

€ 41.60

(Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van (kinder)fysiotherapie)

 

Afspraken die NIET door kunnen gaan, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden geannuleerd of bij ziekte uiterlijk op de dag van de afspraak, voor 08.00 uur telefonisch via 0164-249567 eventueel duidelijk de voicemail inspreken, ook in het weekend is dit mogelijk.

 

Afspraken die NIET tijdig zijn afgemeld worden met ingang van heden in rekening gebracht bij de patiënt / ouders. Kosten voor deze verzuimnota zijn € 30,= voor een behandeling in de praktijk en € 40,= voor een behandeling aan huis. Deze kosten dient u zelf te betalen en kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

 

Opmerking: De informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de (onjuiste) aangeboden informatie. Zonder nadere aankondiging  kunnen op deze pagina wijzigingen en-/of verbeteringen worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt door cliënten. Wanneer u bij ons in behandeling bent en u betaalt zelf voor de behandeling zullen wij u op de hoogte brengen wanneer de tarieven wijzigen.