Over Kwaliteit

Het Centraal Kwaliteitsregister is geregeld vanuit het KNGF. Kakelbont Kinderpraktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg. Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF en zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.

 

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeuten die bij Kakelbont Kinderpraktijk werkzaam zijn alle geregistreerd onder de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) van het ministerie van Volksgezondeheid, Welzijn en Sport. Deze regelt onze titelbescherming met de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast zijn al onze kinderfysiotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De kinderfysiotherapeuten bij Kakelbont Kinderpraktijk zijn alle lid van het KNGF en het NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie).
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is onder andere geregeld vanuit het KNGF. Wie aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitshuis fysiotherapie. De fysiotherapeut mag zich dan registerfysiotherapeut noemen. Er is een algemeen register voor fysiotherapeuten en er zijn registers voor specialisatie fysiotherapeuten, zoals kinderfysiotherapeuten. Elke 5 jaar wordt er gekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.
 
Voor meer informatie over het KNGF en het NVFK kunt u de betreffende website bezoeken. Voor informatie over het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.Ook hebben onze therapeuten en de eventuele stagiaires een V.O.G. verklaring (verklaring omtrent gedrag)
 
Bijzondere aandoeningen