Behandelingen en Testen

Movement abc-2

De Movement ABC-2 is een voor Nederlandse kinderen genormeerde test voor het bepalen van het niveau van de motorische ontwikkeling. Testonderdelen zijn handvaardigheid, balvaardigheid en het evenwicht. Er wordt gekeken hoe snel en hoe vaak uw kind een vaardigheid uitvoert, maar vooral op welke manier uw kind dit doet. Naar de kinderen toe wordt dit vaak de spelletjeskoffer genoemd. Deze test kan afgenomen worden bij kinderen van 3-16 jaar.