Behandelingen en Testen

Gross Motor Function Measure (GMFM)

De GMFM is een gestandaardiseerd observatie instrument ontwikkeld om veranderingen in de grove motoriek bij kinderen met cerebrale parese in de tijd te meten. Er wordt gekeken hoeveel uw kind van een bepaalde item uit kan voeren. U moet dan denken aan liggen en omrollen, zitten, kruipen en knielen, staan , lopen, rennen en springen. Er wordt bij deze test niet gekeken hoe goed uw kind het kan.