Behandelingen en Testen

Plagiocephalometrie

De plagiocephalometrie is een meting die gedaan kan worden bij baby's met een voorkeurshouding om de mate van afplatting van het hoofdje in kaart te brengen. Voorheen werd deze meting gebruikt om een indicatie te kunnen geven op de leeftijd van 6 maanden voor een redressiehelm. Gezien het artikel, Redressiehelm 2014 gebruiken we nu de meting om aan te kunnen tonen of de afplatting vermindert is en in welke mate.