Coronamaatregelenin de praktijk en bij aan huis behandelingen

 

Gelieve deze te lezen voordat de behandeling begint.

Beste ouder/ verzorger, de corona-besmettingen zijn in de afgelopen weken weer sterk toegenomen en de maatregelen vanuit de overheid aangescherpt zijn, hebben we opnieuw gekeken naar de maatregelen die wij treffen om verspreiding van het COVID-19 te voorkomen.

 

Hieronder staan de voorwaarden en maatregelen die we in de praktijk hanteren beschreven:

1. Bij behandeling aan huis of in de praktijk mag er 1 ouder of verzorger bij de afspraak aanwezig zijn. Broertjes, zusjes en overige volwassenen kunnen helaas niet aanwezig zijn. We zullen 1,5 meter afstand houden van u als ouders/ verzorger en vragen u om hetzelfde te doen t.o.v. ons.

2. We zorgen voor beperkte contactmomenten met andere ouders/verzorgers en kinderen in de wachtruimte en bij het binnen komen en verlaten van de behandelruimte. Aan u de vraag om op tijd te komen, maximaal 5 min. van te voren.

3. Voorafgaand aan en na afloop van de behandeling vragen we het kind en u als ouder/ verzorger om de handen te wassen of desinfecteren. Wij zullen dit als behandelaar ook doen.

4. Medewerkers werken alleen als ze zich gezond voelen en geen verschijnselen hebben van griep of verkoudheid.

5. U bent samen met uw kind welkom in de praktijk als u of uw kind geen verschijnselen heeft van griep, verkoudheid, benauwdheid of koorts. Hetzelfde geldt voor afspraken aan huis. Wij komen bij u aan huis als alle andere huisgenoten vrij zijn van deze klachten. Overlegt u alstublieft met ons over een kind van de basisschoolleeftijd als er sprake is van neusverkoudheid.

6. Wij vragen u om de afspraak in de praktijk of aan huis te annuleren wanneer u in contact geweest bent met iemand die het covid19-virus door maakt of er bij 1 van uw huisgenoten sprake is van griep, benauwdheid of koorts.

7. We houden ons aan de adviezen t.a.v. het hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en schudden geen handen.

8. Materiaal, tafels, stoelen en deurklinken worden intensiever schoongemaakt.

9. Voor kwetsbare kinderen of kinderen met kwetsbare ouders/ verzorgers gaan we nog bewuster om met de risico’s. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van persoonlijke beschermingshulpmiddelen zoals een mondmasker en handschoentjes.

 

Over het gebruik van mondkapjes.

T.a.v. het gebruik van mondkapjes volgen wij het advies vanuit het KNGF (koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie).

Dit beleid houdt in:

1. Bij de behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar hoeft geen mondkapje gebruikt te worden. In overleg met u kan afgesproken worden om dit wel te doen. We beschikken over de mogelijkheid om voor de behandeling medische mondkapjes type IIR te gebruiken.

2. Wij vragen u als ouder/ verzorger, van een kind jonger dan 12 jaar, een mondkapje te dragen tijdens de behandeling als 1,5 meter afstand tot de behandelaar niet gewaarborgd kan worden. Uiteraard zullen wij in dit geval zelf ook een mondkapje dragen.

3. Bij de behandeling van kinderen van 12 jaar en ouder dragen therapeut, het kind en de ouder/ verzorger die bij de behandeling aanwezig is een mondkapje. Wanneer dit de behandeling hindert, zoals bij ademhalingstherapie, hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

4. Het gebruik van mondkapjes door ouders/ verzorgers en kinderen vanaf 12 jaar in de gangen en wachtruimte wordt verzocht omdat dit ook een publieke binnenruimte betreft. We helpen graag! Uw en onze gezondheid staat hierbij voorop.

 

Vriendelijke groeten,

Kakelbont Kinderfysiotherapie

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Bel ons dan op 0164 - 249567 of stuur ons een e-mail
 
 

Welkom op de website van Kakelbont Kinderpraktijk!

Kakelbont Kinderpraktijk is een overkoepelende naam voor verschillende eerstelijns praktijken onder één dak.

Wij zijn gevestigd in de Melkfabriek aan de Bruinevisstraat 32 in het centrum van Bergen op Zoom. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor de deur is een invalide parkeerplaats beschikbaar en binnen is een lift als ook sanitaire voorzieningen voor minder validen en baby's aanwezig. Wij bieden paramedische zorg aan kinderen in Bergen op Zoom en omgeving. Bij Kakelbont Kinderpraktijk werken kinderfysiotherapeuten, een kinderergotherapeut, een logopedist en een osteopaat.

Kakelbont Kinderfysiotherapie!

Als sinds 2005 in Bergen op Zoom in nauwe samenwerking met meerdere disciplines.

Kakelbont Kinderpraktijk is een overkoepelende naam voor verschillende eerstelijns praktijken onder één dak. Daardoor zijn we in staat snel de vinger op de “figuurlijk zere plek” te leggen en de kern van de behandelvraag te kunnen benoemen. Wij zijn gevestigd in de Melkfabriek aan de Bruinevisstraat 32 in het centrum van Bergen op Zoom. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u bellen naar 0164-249567/06-17380466.

Behandeling Kinderfysiotherapie!

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten.

Sinds 1 januari 2006 is geen verwijzing meer nodig voor de (kinder)fysiotherapie. De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie, per kalenderjaar worden vergoed uit de basisverzekering. Als wij een contract hebben met uw verzekeraar declareren wij de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar. Anders sturen wij u een factuur en kunt u deze indienen bij uw eigen zorgverzekering. U kan zelf navragen bij uw zorgverzekeraar welk bedrag per behandeling vergoed wordt, het restant is voor uw eigen rekening. Wanneer er meerdere behandelingen per kalenderjaar nodig zijn is het afhankelijk van de ernst van de klacht en de aanvullende verzekering hoe de vergoeding is. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt GEEN EIGEN RISICO. Wilt u weten met welke verzekeraars wij een contract hebben stuur ons dan een mail met u vraag, naar fysio@kakelbontkinderpraktijk.nl De kinderfysiotherapeuten bij Kakelbont Kinderpraktijk voldoen aan alle eisen die worden gesteld door onze beroepsgroepen, het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie ) en NVFK ( Nederlandse Vereniging fysiotherapie voor Kinderen) en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit staat los van de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraars. Daarom hebben wij de keuze gemaakt niet met alle verzekeraars een contract te hebben.