Behandelingen en Testen

Sensory Profile

De Sensory Profile is een vragenlijst waarmee we proberen duidelijk te krijgen hoe de verwerking van zintuiglijke prikkels verloopt. Ook het effect op de prikkelverwerking op het functioneren in het dagelijkse leven wordt zo duidelijker. Het gaat erom dat we een beeld krijgen van de manier waarop het zenuwstelsel prikkels uit de omgeving verwerkt. We gaar er daarbij vanuit dat de zintuigen van een kind goed functioneren. De prikkels waarover gesproken wordt zijn bekende, zoals visuele prikkels ( die we zien) en auditieve prikkels ( die we horen). Maar ook de verwerking van tactiele prikkels ( die we voelen) en vestibulaire prikkels ( evenwicht) . De vragenlijst wordt door u als ouder ingevuld.