Useful Pages

Tarieven en Vergoedingen

Tegenwoordig hebben wij voor de eerste behandelingen geen verwijzing meer nodig. Alle zorgverzekeraars uit Nederland vergoeden de kosten van Kinderfysiotherapie of een deel daarvan mits de therapeuten geregistreerd staan. Alle therapeuten binnen Kakelbont Kinderpraktijk zijn geregistreerd.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders!

 

Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed: bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar en bij chronische aandoeningen alle behandelingen. Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. De praktijkondersteuner van Kakelbont Kinderpraktijk kan u hierover meer vertellen of u kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO

 

Mocht u door wat voor reden dan ook NIET verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar dan zijn wij genoodzaakt onderstaande tarieven in rekening te brengen. Deze tarieven gelden ook als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract.

 

Tarieven

Behandeling kinderfysiotherapie in de praktijk          € 50.00
Behandeling kinderfysiotherapie aan huis € 62.50
Overleg / instructie aan ouders € 50.00
Kinderfysiotherapeutisch rapport   € 50.00

Behandeling volwassen fysiotherapie

€ 45.00

(Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van (kinder)fysiotherapie)

 

Afspraken die NIET door kunnen gaan, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden geannuleerd of bij ziekte uiterlijk op de dag van de afspraak, voor 08.00 uur telefonisch via 0164-249567 eventueel duidelijk de voicemail inspreken, ook in het weekend is dit mogelijk.

 

Afspraken die NIET tijdig zijn afgemeld worden met ingang van heden in rekening gebracht bij de patiënt / ouders. Kosten voor deze verzuimnota zijn € 30,= voor een behandeling in de praktijk en € 40,= voor een behandeling aan huis. Deze kosten dient u zelf te betalen en kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

 

Opmerking: De informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de (onjuiste) aangeboden informatie. Zonder nadere aankondiging  kunnen op deze pagina wijzigingen en-/of verbeteringen worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt door cliënten. Wanneer u bij ons in behandeling bent en u betaalt zelf voor de behandeling zullen wij u op de hoogte brengen wanneer de tarieven wijzigen.

 

 

Privacybeleid website Kakelbont Kinderpraktijk

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juli 2014.


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website(s) van Kinderpraktijk Kakelbont. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kinderpraktijk Kakelbont niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Kakelbont  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het privacy beleid voor onze praktijkvoering verwijzen wij naar het Privacy reglement van Kakelbont Kinderpraktijk.

 

Het gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kakelbont Kinderpraktijk of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 

Cookies

Onze website maakt beperkt gebruik van “cookies” (kleine tekst bestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kakelbont Kinderpraktijk of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze informatie wordt gebruikt om de website zo aan te passen dat wij een optimaal functionerende website kunnen maken.

 

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Indien er gebruik gemaakt wordt van een nieuwsbrief vindt u onderaan iedere mailing u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

 

Cookies verwijderen

Meer informatie over het verwijderen van cookies vindt u onder meer op de website van de Consumentenbond.

 

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

 

Kakelbont Kinderpraktijk

Bruinevisstraat 32

4611 HJ   Bergen op Zoom
0164-249567
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacyreglement Kakelbont Fysiotherapie

Volgens AVG richtlijn d.d. 25 mei 2018

 

Uw (kinder) fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Voor meer informatie over het gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) in de zorg op de website van de rijksoverheid.

 

Uiteraard gaat uw (kinder)fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

  • - Behalve de (kinder)fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de waarnemers, andere (kinder)fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • - U het recht heeft om de gegevens die over u of uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende (kinder)fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • - Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • - Teneinde de (kinder) fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
  • - Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat aangeven op de behandelovereenkomst die u moet ondertekenen.
  • - Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming* heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • - Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig volgens de AVG gearchiveerd dat alleen de waarnemers, (kinder)fysiotherapeuten, eventuele stagiaires en administratieve krachten werkzaam binnen Kakelbont Fysiotherapie deze gegevens kunnen inzien.
  • - Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling , zie de praktijkmap in de wachtkamer en/of website, kenbaar maken.
  • - Kakelbont Fysiotherapie verstuurt haar verslagen via Secure e-mail van de ZorgMail community.

 

404
Oops... De pagina is niet gevonden! Sorry de pagina kan hier niet gevonden worden.

Klik op de onderstaande button om terug te gaan naar de homepage

 
  Ga naar homepage

Een klacht over uw fysiotherapeut

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut?
Waar kunt u terecht met uw klacht?
Hoe kunt u een klacht indienen?

 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

U kunt verschillende acties ondernemen als u niet tevreden bent over uw fysiotherapeut, variërend van een gesprek met hem tot een procedure bij de het Regionaal Tuchtcollege. Waar u voor kiest, hangt af van de ernst van de klacht en van wat u wilt bereiken.

 

 

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of om contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Als u het lastig vindt om uw klacht met uw fysiotherapeut te bespreken, dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang-Nederland.

 

 

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn drie verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege.
Welke instantie u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke commissie heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Wat de commissies gemeen hebben, is dat ze onafhankelijk zijn en zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan.

De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.

 

 

Klachtencommissie

Als u het vooral belangrijk vindt dat uw klacht wordt erkend, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De Klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die alleen of in een praktijk werken. Ook met klachten over medewerkers van de fysiotherapeut kunt u bij deze commissie
terecht. Heeft u een klacht over een fysiotherapeut die bij een zorginstelling werkt (bijvoorbeeld een ziekenhuis), dan geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht.
De Klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen, die zal proberen om het probleem tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en een zitting met een zogeheten mondelinge behandeling. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut over hoe hij deze klacht in de toekomst kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar hij hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

 

Commissie van Toezicht

Het kan zijn dat uw klacht zo ernstig is, dat u wil dat er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u herhaling wil voorkomen en omdat u de kwaliteit van de fysiotherapie wil verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en over het gedrag van leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de
gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten.

De behandeling van de klacht is besloten en de procedure verloopt over het algemeen vlot. Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan ze een maatregel opleggen aan de fysiotherapeut. Er zijn verschillende mogelijkheden. De Commissie kan een waarschuwing of een berisping geven of de fysiotherapeut schorsen (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF.
Ook kan ze de fysiotherapeut ontzetten uit het lidmaatschap van het KNGF en schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht, dan kunt u in beroep gaan
bij de Commissie van Beroep van het KNGF.

 

 

Regionaal Tuchtcollege

Als u vindt dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een van de vijf Regionale Tuchtcolleges.

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U bent niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

 

 

Regionaal Tuchtcollege

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

 

 

Ledenadvies KNGF

Tel. (033) 467 29 29
www.kngf.nl

 

 

Zorgbelang Nederland

Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
www.zorgbelang-nederland.nl

 

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

 

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en
werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

 

Kijk op www.fysiotherapie.nl voor alle fysiotherapeuten in het register.